Vården

Inom vårdsektorn ger POWERMATIC och POWERMATIC FREE SWING ett stort antal fördelar. Då stängaren är helt osynlig och kan monteras så lågt som 300 mm från golv kan den inte användas vid självdestruktivt beteenden. Då den exponeras minimalt mot omgivningen blir den ingen dammsamlare och med den låga monteringshöjden blir den också mycket lätt rengjord. Då stängaren inte syns ger den också mer hemkänsla och mindre intryck av institution. POWERMATIC FREE SWING är anpassad för lokaler med krav på utrymning och kopplas till brandlarmet.