Kulturarvet

POWERMATIC och POWERMATIC FREE SWING passar speciellt bra i renoveringsobjekt där en modern funktion i dörrstängning och brandskydd krävs men där utseendebevarandet är av största vikt. Det faktum att POWERMATIC och POWERMATIC FREE SWING är helt osynliga då dörren är stängd gör att den är det självklara valet i exempelvis kyrkor och alla typer av historiska byggnader.