Naturlig ventilation med window master

Naturlig ventilation

Det finns flera sätt att skapa naturlig ventilation. Vad är då naturlig ventilation? En av de mest grundläggande exempel på naturlig ventilation är förmodligen också en av de mest kända: att skapa fönster som öppnar som genererar god s.k. naturlig ventilation.

Naturlig ventilation ned Window Master

Window Master är en produkt som öppnar och stänger sig med givna intervall med hjälp en motor. Med Window Master infinner sig en naturlig ventilation och systemet uppfyller alla miljökrav och krav på säkerhet. Kontakta oss för mer info på mobil: 0703 – 76 47 91.