Samuel

POWERMATIC, dold dörrstängare, är användbar för ett stort antal installationer där en diskret, kontrollerad och automatisk stängning krävs. POWERMATIC och POWERMATIC FREE SWING är arkitekters och andra föreskrivares val i varierande projekt inom privat och offentlig sektor. Förutom dess exceptionella utförande och hållbarhet är POWERMATIC och POWERMATIC FREE SWING helt osynlig då dörren är stängd och delvis osynlig då dörren är öppen. Detta ger att dörrstängaren är användbar i en mängd installationer med speciella krav på funktion och design. Pris från 6000kr inkl håltagning-montage. Begär offert!

Inom skolan där risken för skadegörelse är POWERMATIC och POWERMATIC FREE SWING det självklara alternativet då dess dolda montage gör att den är närmast omöjlig att skada. Kostnaden för reparation av dörrar och dörrstängare kan uppgå till stora summor....
Inom vårdsektorn ger POWERMATIC och POWERMATIC FREE SWING ett stort antal fördelar. Då stängaren är helt osynlig och kan monteras så lågt som 300 mm från golv kan den inte användas vid självdestruktivt beteenden. Då den exponeras minimalt mot omgivningen blir den ingen dammsamlare och med den låga monteringshöjden blir...
POWERMATIC och POWERMATIC FREE SWING passar speciellt bra i renoveringsobjekt där en modern funktion i dörrstängning och brandskydd krävs men där utseendebevarandet är av största vikt. Det faktum att POWERMATIC och POWERMATIC FREE SWING är helt osynliga då dörren är stängd gör att den är det självklara valet i exempelvis...